pokhara

अर्थमन्त्री हुनुको अर्थ

https://www.youtube.com/watch?v=uZLrvU5NC94&t=2271s "अर्थमन्त्री हुनुको अर्थ" भिडियोमा नेपालमा आर्थिक नीतिहरूले सामाजिक-आर्थिक विकासमा कसरी प्रभाव पार्दछ भन्ने विषयमा छलफल गरिएको छ। यस भिडियोमा...